Super Produkt Świata Kobiety dla ELANCYL

Laureatów wybrało jury w składzie:

Grażyna Wolszczak

Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Joanna Chatizow

Natalia Ruszkowska-Tabor

Aleksandra Lorkowska

Ewa Kustroń-Zaniewska

Ewa-Stasiak